اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

 
 
 

Mr2طی حکمی از سوی معاون پشتیبانی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان حسین محمدی‌کمسرخ به سمت مدیر امور مالی منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، حسین محمدی‌کمسرخ طی حکمی از سوی ذبیح‌ا... قجاوند معاون پشتیبانی واحد به سمت مدیر امور مالی واحد منصوب گردید.

شایان ذکر است پیش از این وی از سوی دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی به سمت عامل ناظر مالی واحد صنعتی اصفهان منصوب گردیده بود.