اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

نوع رسانه
12
جزئیات
0 0
506 بازدید
نوع رسانه
11
جزئیات
0 0
536 بازدید
نوع رسانه
10
جزئیات
0 0
511 بازدید

پورمدنی2طي حكمي از سوي رئيس جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان ابوذر پورمدني معاون پژوهشي واحد به عنوان سرپرست سازمان تجاري‏ سازي فناوري و اشتغال دانش‏ آموختگان شعبه‏ ي صنعتي اصفهان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان مرتضي تيموري در اين حكم آورده است:

با عنايت به موافقت معاون محترم جهاددانشگاهي و رئيس سازمان تجاري ‏سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان و نيز با توجه به تجارب ارزنده‏ ي جنابعالي در زمينه‏ ي پيگيري و توليد فناوري‏ هاي جديد در واحد و همچنين انگيزه و علاقه‏ ي جنابعالي به منظور توسعه و تجاری سازی آن و با توجه به اهميت و اولويت تجاري‏ سازي محصولات توليد شده در حوزه‏ ي پژوهشي و نيز ساير حوزه ‏هاي اين واحد، با حفظ سمت به عنوان سرپرست سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش‏ آموختگان جهاددانشگاهي شعبه‏ ي واحد صنعتي اصفهان منصوب مي‏ گرديد.

انتظار مي‏رود با توكل بر خداوند منان و با برنامه ‏ريزي مطلوب ظرف مدت حداكثر شش ماه اقدام‏ هاي اساسي و زيربنايي در جهت عملياتي نمودن تجاري ‏سازي فناوري‏ هاي توليد شده در واحد و همچنين انجام ساير وظائف شعبه‏ ي ستفا انجام پذيرد به نحوي كه مديريت آينده‏ ي شعبه‏ ي در تعاملي مطلوب با تمامي معاونت‏ هاي واحد به ويژه معاونت پژوهشي در راستاي تجاري‏ سازي فناوري‏ هاي توليدشده در واحد و نيز انجام ساير وظايف شعبه به سهولت امور را پيگيري و اجرا نمايد.

مطالب بایگانی شده