اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

نوع رسانه
12
جزئیات
0 0
506 بازدید
نوع رسانه
11
جزئیات
0 0
536 بازدید
نوع رسانه
10
جزئیات
0 0
511 بازدید

امور بانوان1در جلسه ای مشترک با حضور رئیس، معاونین فرهنگی، پژوهشی و آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان راه های همکاری های مشترک بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در این جلسه مرتضی تیموری رئیس واحد و معاونین به معرفی و ارائه توانمندی های واحد صنعتی اصفهان پرداختند.

سهیلا اثنی عشران مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان نیز ضمن استقبال از فعالیت های جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان آمادگی خود را بمنظور استفاده از توانمندی های این واحد در زمینه های مختلف اعلام نمود.

مطالب بایگانی شده