اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

نوع رسانه
12
جزئیات
0 0
428 بازدید
نوع رسانه
11
جزئیات
0 0
458 بازدید
نوع رسانه
10
جزئیات
0 0
434 بازدید

بازنشسته1   به مناسبت روز خانواده و تکریم از بازنشستگان برنامه گردهمائی بازنشستگان جهاددانشگاهی واحد و موسسه آموزش عالی جهادانشگاهی صنعتی اصفهان با همکاری کانون بازنشستگان و اداره روابط عمومی واحد و موسسه آموزش عالی واحد در مجموعه فرهنگی،آموزشی اردیبهشت دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور بازنشستگان و رئیس واحد صنعتی اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، رئیس واحد صنعتی اصفهان با بیان این مطلب که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد برنامه ریزی بیشتر و اجرای برنامه های مستقل توسط کانون بازنشستگان واحد باشیم افزود:

واحد صنعتی اصفهان جزء واحدهایی در سطح جهادهای دانشگاهی سراسر کشور است که بعد از چند واحد، دارای بیشترین آمار اعضائ بازنشسته می باشد.

مهندس مرتضی تیموری خاطر نشان کرد: در حال پیگیری و رایزنی بمنظور تأسیس شعبه کانون بازنشستگان جهاددانشگاهی در اصفهان هستیم و تا حصول نتیجه با همکاری و همراهی همکاران بازنشسته، این موضوع را با رئیس جهاددانشگاهی و مسئولین مربوط پیگیری خواهیم کرد.

در این نشست صمیمی رئیس واحد صنعتی اصفهان بمنظور اطلاع اعضائ بازنشسته از وضعیت فعالیت ها و توسعه واحد، گزارش مختصری ارائه کرد.

3

2