اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

نوع رسانه
12
جزئیات
0 0
428 بازدید
نوع رسانه
11
جزئیات
0 0
458 بازدید
نوع رسانه
10
جزئیات
0 0
434 بازدید

bargozarie jalase moarefe va toodi moasese (1) مراسم تودیع مسئول سابق و معارفه‌ی سرپرست جدید مؤسسه‌ی آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان در مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان،  یکشنبه (7 شهریور ماه) مراسم تودیع مهندس محمد باقرعطائی مسئول سابق و معارفه‌ی دکتر عبدالحسین رضائی سرپرست جدید مؤسسه‌ی آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان با حضور دکتر قرنفلی معاون آموزشی، مهندس زجاجی مدیرکل حوزه‌ی ریاست و دکتر پورعلی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و مسئولین واحدهای صنعتی اصفهان، اصفهان، مرکز علمی ـ کاربردی، مؤسسه‌ی آموزش عالی و جمعی از  اعضای هیئت‌علمی و همکاران مجموعه‌های فوق در مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار گردید.

در ابتدای این مراسم دکتر رضائی سرپرست جدید مؤسسه‌ی آموزش عالی ضمن خیرمقدم به مدعوین و تقدیر و تشکر از زحمات مهندس عطائی در طی زمان تصدی مسئولیت مؤسسه‌ی آموزش عالی به تشریح برنامه‌ها و اهداف خود به منظور ارتقا سطح کمی و کیفی فعالیت‌های آموزشی، علمی و پژوهشی مؤسسه‌ی آموزش عالی پرداخت.

 در ادامه دکتر قرنفلی معاون آموزشی جهاددانشگاهی نیز ضمن تقدیر از زحمات و فعالیت‌های مهندس عطائی به بیان دلایل لزوم تغییر مسئولیت مؤسسه‌ی آموزش عالی پرداخت و از دکتر رضائی در پذیرش مسئولیت جدید تشکر نمود و سپس به بیان ویژگی‌های علمی، مدیریتی و سوابق سرپرست جدید مؤسسه‌ی آموزش عالی پرداخته و برای وی آرزوی موفقیت درسمت جدید نمود.

در آخر‌ این مراسم مهندس زجاجی مدیر کل حوزه‌ی ریاست جهاددانشگاهی ضمن قرائت حکم انتصاب دکتر عبدالحسین رضائی در مسئولیت جدید و حکم انتصاب مهندس محمد باقر عطائی در سمت مشاور عالی آموزشی ریاست جهاددانشگاهی به نمایندگی از آقای دکتر حمید رضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی احکام جدید صادر شده را تحویل نمود.