اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

نوع رسانه
12
جزئیات
0 0
137 بازدید
نوع رسانه
11
جزئیات
0 0
143 بازدید
نوع رسانه
10
جزئیات
0 0
144 بازدید

entehkab moaven amozeshiبه عنوان یکی از نمایندگان جهاددانشگاهی در ایجاد سامانه آزمونهای استخدامی دستگاهای اجرایی کشور

معاون آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به عنوان یکی از نمایندگان جهاددانشگاهی درایجاد سامانه آزمونهای استخدامی دستگاهای اجرایی کشور انتخاب و معرفی گردید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، دیروز چهارشنبه (26 مهر) از طرف دکتر محمد کیا مدیر کل دفتر نیاز سنجی و پروژه یابی آموزشی جهاددانشگاهی، غلامرضا انداده و عبدالله تقی پور نمایندگان جهاددانشگاهی در خصوص ایجاد سامانه آزمونهای استخدامی مشترک فراگیر دستگاهای اجرایی کشور انتخاب و به رییس امور برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی گردیدند.