اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

نوع رسانه
12
جزئیات
0 0
506 بازدید
نوع رسانه
11
جزئیات
0 0
536 بازدید
نوع رسانه
10
جزئیات
0 0
511 بازدید

dore hoghoghدوره آموزشی «حقوق اموال و مالکیت» از مجموعه دوره های مشترک شغلی کارکنان دولت ویژه کارشناسان حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به همت حوزه معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، غلامرضا انداده معاون آموزشی این واحد گفت: براساس پيگيری های انجام شده و درخواست اداره کل راه و شهرسازی استان، دوره آموزشی «حقوق اموال و مالکیت» از مجموعه دوره های آموزش مشترک شغلی کارکنان دولت موضوع بخشنامه شماره 394754 مورخ 9/12/1394 سازمان برنامه و بودجه کشور (‌مدیریت و برنامه‌ریزی سابق) ویژه کارشناسان حقوقی به مدت 12 ساعت برگزار می شود.

فراگيران پس از شرکت در دوره و اخذ نمره قبولی در آزمون پايان دوره گواهينامه دريافت می كنند.

مطالب بایگانی شده