اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

نوع رسانه
12
جزئیات
0 0
428 بازدید
نوع رسانه
11
جزئیات
0 0
457 بازدید
نوع رسانه
10
جزئیات
0 0
433 بازدید

شهری2رئيس جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان با مدير كل امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان ديدار و درخصوص همكاريهاي دوجانبه در زمينههاي آموزشي ، پژوهشی و اجرایی گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، در اين ديدار كه به دعوت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان در محل آن دفتر انجام شد، مهندس مرتضی تيموري رئيس واحد، گزارش مختصری از اهم توانمنديها، فعاليتها و برنامههاي در دست اقدام ارائه و آمادگي واحد صنعتي اصفهان را بمنظور همكاري در زمينههاي مختلف با امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان اعلام نمود.

دکتر ذاکری مدير كل امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان نیز ضمن اشاره به سابقه همکاری های قبلی و اظهار رضایت از برنامه آموزش کارکنان استانداری در سال گذشته توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، به تشریح اهم برنامهها و طرحهاي در دست برنامهريزي و اقدام آن دفتر پرداخت.

وی آموزش های تخصصی شهرداران و کارشناسان شهرداری های استان ، مشارکت و همکاری جهاد دانشگاهی در اجرای برنامه های مذکور و بهره مندی از تجربیات و توان علمی جهاددانشگاهي را خواستار شد.

در پايان مقرر گرديد به منظور تسريع در اجراي موارد مطرح شده، جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان طرفین برگزار و دوره های آموزشی ویژه شهرداری های استان با جدیت پیگیری و عملیاتی گردد.