اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

نوع رسانه
12
جزئیات
0 0
428 بازدید
نوع رسانه
11
جزئیات
0 0
458 بازدید
نوع رسانه
10
جزئیات
0 0
434 بازدید

پیرو مذاکرات و هماهنگی بعمل آمده با دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی ویژه شهرداران‌، مدیران و کارکنان شهرداری‌های استان اصفهان توسط جهاد‌دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در دست برنامه ریزی و اقدام می‌باشد‌.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان معاون آموزشی واحدگفت: با عنایت به مفاد جلسات برگزار شده با مدیر‌کل و کارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای استانداري اصفهان مبنی بر توسعه همکاری های فیمابین دوره‌های آموزشی تخصصی ویژه شهرداران‌، مدیران و کارکنان شهرداری‌های استان اصفهان توسط جهاد‌دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان مي‌شود.

غلامرضا ریحانی افزود‌: در این راستا دوره‌های آموزشی مدیریت بحران‌، مدیریت پسماند‌، قوانین و مقررات مالی و معاملاتی شهرداری‌ها‌، نحوه طراحی پارکینگ‌های خیابانی و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری برگزار شده و سایر دوره‌های آموزشی با هماهنگی دفتر امور شهری و شوراهای استانداري در دست برنامه‌ریزی و اقدام می‌باشد.