اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

نوع رسانه
12
جزئیات
0 0
506 بازدید
نوع رسانه
11
جزئیات
0 0
536 بازدید
نوع رسانه
10
جزئیات
0 0
511 بازدید

entesabe modir grohطی حکمی از سوی مهندس مرتضی تیموری رئیس واحد، غلامرضا قجاوند به سمت مدیرگروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، به پیشنهاد معاون فرهنگی واحد و طی حکم مهندس مرتضی تیموری رئیس واحد، غلامرضا قجاوند به سمت «مدیرگروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی» واحد منصوب گردید.

در متن این حکم آمده است؛ با عنایت به تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی و با توجه به پیشنهاد معاون فرهنگی واحد به این سمت منصوب می‌گردید.

انشاءا... با توکل بر خدا و با عنایت به تحصیلات عالی و همچنین تجارب ارزنده و نیز رویکرد واحد جهت پیگیری و اجرای پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه‌ی فرهنگی در انجام وظایف محوله به ویژه تحقیق این امر مهم موفق و سربلند باشید.

مطالب بایگانی شده