اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

نوع رسانه
12
جزئیات
0 0
442 بازدید
نوع رسانه
11
جزئیات
0 0
472 بازدید
نوع رسانه
10
جزئیات
0 0
450 بازدید

   دبیربه گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان طی حکمی از سوی شیروانی، سرپرست دبیرخانه طرح تحول فرهنگی استان اصفهان، گروه نیازسنجی ومطالعات فرهنگی معاونت فرهنگی واحد عضو این دبیرخانه شد .

معاون فرهنگی واحد با اعلام این خبر، هدف از عضویت در این دبیرخانه را وارد شدن در گروه های تصمیم گیر مباحث فرهنگی استان اعلام نمود.

پایداری با بیان این مطلب که رویکرد جدید معاونت فرهنگی واحد صنعتی اصفهان ایفای نقش و ادای وظیفه فرهنگی این نهاد در مراکز تصمیم گیری و کلان فرهنگی استان است، افزود :

این معاونت با تقویت و اهمیت دادن ویژه به گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی سعی در انجام فعالیت های فرهنگی بنیادی، پژوهشی، مطالعاتی و زیربنایی دارد و اظهار امیدواری کرد که توسط این فعالیت های شاخص زیربنایی بتوان نقش این نهاد را در تبیین راهبردهای فرهنگی جامعه ایفا کرد.

  بنا بر این گزارش مدیر گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی معاونت فرهنگی واحد نیز در این خصوص گفت: طرح تحول فرهنگی استان اصفهان به منظور ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی های فرهنگی- اجتماعی آحاد مردم در استان اصفهان شکل گرفته است.

غلامرضا قجاوند با اشاره به پنجاه مقوله ی فرهنگی احصا شده به منظور انجام آموزش های تخصصی افزود: گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی به منظور ترویج این مقوله ها در سطح جامعه و به خصوص جامعه دانشگاهی با دبیرخانه طرح تحول فرهنگی استان اصفهان همکاری خواهد داشت.

وی همچنین به برنامه ریزی فعالیت های پژوهشی در زمینه های مختلف فرهنگی از جمله ایجاد شناسنامه فرهنگی، هوش، خلاقیت و استعداد، انتخاب و پرورش پیشگامان فرهنگ، برگزاری جشنواره فرهنگی پرورش، استعدادهای خلاق، طرح تدوین نظام برنامه ریزی فرهنگی در برنامه ریزی های شهری و روستایی و طرح آماده سازی فرهنگی جوانان در راستای پی ریزی ازدواج پایدار اشاره کرد واظهار امیدواری کرد گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی بتواند در این زمینه تحقیقات کاربردی، مفید و اثربخشی ارائه نماید.