اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

نوع رسانه
12
جزئیات
0 0
364 بازدید
نوع رسانه
11
جزئیات
0 0
397 بازدید
نوع رسانه
10
جزئیات
0 0
375 بازدید

شورای فرهنگی1شواری فرهنگی معاونت آموزشی با حضور معاونین فرهنگی و آموزشی، مدیر هماهنگی مراکز آموزشی کوتاه مدت و کارشناسان فرهنگی در محل ستاد معاونت آموزشی واحد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، شورای فرهنگی معاونت آموزشی با هدف توجه به مسائل فرهنگی مراکز آموزشی کوتاه مدت جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان تشکیل گردیده است.

در این شورای بمنظور انجام برنامه های فرهنگی ویژه سه قشر مدرسین، همکاران آموزشی و فراگیران دوره های آموزشی کوتاه مدت، تصمیم گیری می شود. همچنین این شورا بصورت ماهیانه اقدام به تشکیل جلسه خواهد نمود و در هر جلسه برنامه های فرهنگی پیشنهادی مراکز آموزشی کوتاه مدت مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

احمد پایداری معاون فرهنگی واحد با تاکید و اهتمام بر کار فرهنگی تاثیر گذار در مراکز آموزشی کوتاه مدت آمادگی این معاونت را بمنظور انجام برنامه ها و فعالیت های فرهنگی در این مراکز اعلام نمود.

همچنین ریحانی معاون آموزشی واحد با استقبال از انجام فعالیت های فرهنگی در مراکز آموزشی کوتاه مدت خواهان انجام فعالیت های فرهنگی عمیق و پرمحتوا گردید.