اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

نوع رسانه
12
جزئیات
0 0
428 بازدید
نوع رسانه
11
جزئیات
0 0
457 بازدید
نوع رسانه
10
جزئیات
0 0
433 بازدید

آموزش تری دی مکس

جزئیات
توسط مدیر سایت 7 ماه قبل
در فیلم ها
0 0
628 بازدید

ارمجلسه شورای فرهنگی مراکز آموزش کوتاه مدت واحد صنعتی اصفهان با حضور رئیس ، معاونین فرهنگی و آموزشی، برخی مدیران حوزه فرهنگی و حوزه معاونت آموزشی واحد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در این جلسه مهندس تیموری رئیس واحد ضمن برشمردن اهمیت فعالیت های فرهنگی برای فراگیران و مدرسین و همکاران مراکز آموزشی کوتاه مدت خواستار انجام برنامه های کیفی بیشتر در این زمینه شد.

مهندس پایداری معاون فرهنگی واحد ضمن ارائه گزارش فعالیت های فرهنگی واحد در مراکز آموزش کوتاه مدت نسبت به انجام فعالیت های کیفی و پربارتر قول مساعد داد.

همچنین مهندس ریحانی معاون آموزشی نیز ضمتن تشکر از برنامه های فرهنگی برگزار شده در مراکز آموزشی کوتاه مدت از نیروهای شاغل آموزشی کوتاه مدت بعنوان نیروهای فرهنگی یاد نمود و آمادگی همه جانبه این نیروها را بمنظور همکاری و مشارکت در فعالیت های فرهنگی اعلام نمود.