اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

نوع رسانه
12
جزئیات
0 0
506 بازدید
نوع رسانه
11
جزئیات
0 0
536 بازدید
نوع رسانه
10
جزئیات
0 0
511 بازدید
پرورش استعداد

روزمرگی آفت خلاقیت است و عدم توقف در واقعیت و نیل به سوی حقیقت ویژگی یک فرد خلاق است .

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، 28 مهر ماه سومین جلسه از کارگاه آموزشی" پرورش استعداد و خلاقیت" توسط گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی واحد و با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

مدیر موسسه پرورش استعدادهای خلاق اصفهان در این جلسه نوع تعریف از خود، نقش داشته ها و نداشته ها در خلاقیت، همگرایی و واگرایی و اهمیت آن در خلاقیت و جایگاه حقیقت و واقعیت را در پرورش استعداد و خلاقیت مورد توجه قرار داد.

منصور شیروانی تصریح کرد: مجموعه تعاریفی که از ما ارائه می شود (توسط خودمان، دیگران و جامعه) در عملکرد ما بسیار موثر است و خصوصا تعریفی که خودمان ارائه می دهیم اهمیت ویژه ای دارد، بنابراین برای خلاق بودن باید خود را انسان خلاقی بدانیم.

وی به تفاوت بین اندیشه و اندیشیدن اشاره کرد و افرادی را که می توانند درست اندیشه کنند را انسان هایی خلاق بر شمرد.

این مدرس دانشگاه به مبحث جایگاه واقعیت و حقیقت در خلاقیت پرداخت و افزود: واقعیت آنچه که هست و حقیقت آنچه که باید باشد، تعریف شده و پذیرش واقعیت و تطابق با آن، باعث روزمرگی و این روزمرگی، آفت خلاقیت است و عدم توقف در واقعیت و نیل به سوی حقیقت ویژگی یک فرد خلاق است .

وی افزود: در حوزه ی خلاقیت این تصور عموم را که داشته ها باعث قوت انسان است، مردود دانست و خاطر نشان کرد: اتفاقا توانایی انسان در حوزه ی نداشته های او تعریف می شوند و انسان خلاق با تکیه بر نداشته ها توانسته است به خلاقیت برسد.

مطالب بایگانی شده