اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

نوع رسانه
12
جزئیات
0 0
442 بازدید
نوع رسانه
11
جزئیات
0 0
472 بازدید
نوع رسانه
10
جزئیات
0 0
450 بازدید

23جنگل 12 آبان ماه قسمتی از جنگل های دانشگاه صنعتی اصفهان پاکسازی شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، توسط کانون دانشجویی دوست داران محیط زیست (یاران باران) سازمان دانشجویان واحد ، جنگل دانشگاه صنعتی اصفهان از آلاینده ها و زباله های موجود، پاکسازی شد.

این اقدام نمادین که تعدادی از دانشجویان عضو کانون یاران باران در آن حضور داشتند، به منظور فرهنگ سازی، تبیین و نهادینه سازی حفظ و حراست از محیط زیست انجام شد.