اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

نوع رسانه
12
جزئیات
0 0
442 بازدید
نوع رسانه
11
جزئیات
0 0
472 بازدید
نوع رسانه
10
جزئیات
0 0
450 بازدید

پایداری

27 آبان ماه در شورای فرهنگ عمومی شهرستان خمینی شهر، جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به عنوان عضو گروه اندیشه ورزی شورای فرهنگ عمومی و مشارکت در تهیه اطلس فرهنگی شهرستان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، معاون فرهنگی واحد در شورای فرهنگ عمومی شهرستان خمینی شهر که با حضور فرماندار، شهردار و مسئولین ادارات شهرستان برگزارشد ضمن اشاره به وجود مشکلات و مسائل فرهنگی شهر خواستار اجرای طرح های مطالعاتی و علمی در این خصوص گردید.

احمد پایداری افزود: پتانسیل و ظرفیت های مذهبی و اعتقادی شهرستان خمینی شهر زیاد است و برخی افراد از این پتانسیل سوء استفاده نموده و سعی در منحرف کردن افکار اجتماع به سوی خرافات و موهونات هستند، لذا می طلبد که افراد متخصص فرهنگی وارد عمل شده و ضمن درک ظرایف و لطایف باورهای دینی از انحراف آنها جلوگیری نمایند و با سوق دادن این ظرفیت به سمت و سوی درست در راهبری فرهنگی شهر نقش اصلی را ایفا نمایند.

ایشان به ارائه خصوصیات اعضای گروه اندیشه ورز شورای فرهنگ عمومی پرداخت و خواستار حضور متخصصان و صاحب نظران فرهنگی به منظور تهیه اطلس فرهنگی شهرستان شدند.

در این جلسه جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به عنوان عضو گروه اندیشه ورزی شورای فرهنگ عمومی و مشارکت در تهیه اطلس فرهنگی شهرستان خمینی شهر انتخاب شد.


.