اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

نوع رسانه
12
جزئیات
0 0
506 بازدید
نوع رسانه
11
جزئیات
0 0
536 بازدید
نوع رسانه
10
جزئیات
0 0
511 بازدید

جلسه مشترک محیط زیست1در جلسه مشترک سازمان محیط زیست استان با رئیس و اعضای هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان و کانون یاران باران واحد صنعتی اصفهان در خصوص برگزاری همایش" تالاب بین المللی گاوخونی و بحران های پیرامون آن"، بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، در این نشست، کلیات اجرایی همایش تالاب بین المللی گاوخونی و بحران های پیرامون آن و چگونگی اثربخشی و حصول نتیجه و راهبردهای اجرایی این همایش مورد بحث قرار گرفت.

محورهای مختلف همایش همچون نیاز آبی ، حق آب، توزیع و مدیریت آب، کشاورزی، پرندگان مهاجر ، کارکردهای اقتصادی و عوارض و بیماری های ناشی از خشک شدن تالاب، همچنین کیفیت برگزاری، موضوع سخنرانی و مسئولیت برگزار کنندگان همایش مورد تبادل نظر قرار گرفت.

 

مطالب بایگانی شده