اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

 
 
 

ozviyat moaven pzhoheshi 3طی حکمی از طرف دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی معاون پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به عضویت در شورای تخصصی بررسی تشکیلات و برنامه‌های دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی درآمد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، در متن این حکم آمده است:

نظر به سوابق ارزشمند، صلاحیت علمی و تخصص جنابعالی و بنا به پیشنهاد مدیرکل محترم دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی به موجب این حکم به مدت 2 سال به عنوان عضو «شورای تخصصی بررسی تشکیلات و برنامه‌های دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری و همفکری با سایر همکاران و امکانات و تجربیات موجود، در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.