اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

نوع رسانه
12
جزئیات
0 0
304 بازدید
نوع رسانه
11
جزئیات
0 0
337 بازدید
نوع رسانه
10
جزئیات
0 0
316 بازدید

ابوذر پور مدنیگزارش نهائي طرح «امكان‏ سنجي بازيابي فلزات با ارزش از باطله‌هاي صنعتي استان اصفهان» تحويل كارفرما شد.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان، معاون پژوهشي واحد گفت: طرح «امكان‏ سنجي بازيابي فلزات با ارزش از باطله ‏هاي صنعتي اصفهان استان اصفهان» به سفارش و كارفرمائي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان توسط پژوهشگران گروه پژوهشی ژئوشيمي واحد صنعتي اصفهانبا همکاری مرکز خدمات تخصصی شیمی و مهندسی شیمی واحد انجام پذيرفته و گزارش نهائي آن تحويل كارفرما شده است.

مهندس ابوذر پورمدني افزود: اين طرح با اهداف شناسائي انواع باطله ‏هاي صنعتي در استان، معرفي روش ‏هاي گوناگون به منظور بازيابي فلزات با ارزش از اين باطله ‏هاي همچنين بررسي فني و اقتصادي روش ‏هاي موجود و انتخاب بهترين روش، انجام پذيرفته است.