اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

نوع رسانه
12
جزئیات
0 0
442 بازدید
نوع رسانه
11
جزئیات
0 0
472 بازدید
نوع رسانه
10
جزئیات
0 0
450 بازدید

IMG 5132دو مقاله از پژوهشگران مرکز خدمات تخصصی شیمی و مهندسی شیمی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان با عناوین

"Effect of crosslinking agent concentration on swelling behavior of acrylic-nanocellulose hydrogels"

"Swelling behavior of Acrylic-Cellulose hydrogels for agricultural applications: Effect of reactants concentration" در سیزدهمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی پلیمر (ISPST2018) ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، دکتر مهناز شاهزمانی گفت: این مقاله ها بخشی از نتایج مربوط به طرح تولید سوپرجاذب های پلیمری مورد استفاده در بخش کشاورزی است که در مرکز خدمات تخصصی شیمی و مهندسی شیمی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در حال انجام است.

وی افزود: هیدروژل ها مواد پلیمری هستند که به دلیل ساختار شیمیایی خاص خود تمایل بسیار زیادی به جذب آب درون ساختار خود دارند بطوری که میتوانند تا چند صد برابر وزن خود آب را درون ساختار خود جذب کنند. این ویژگی آنها را به گزینه مناسبی به منظور کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی تبدیل کرده است. در این کار هیدروژل های هیبریدی اکریلاتی با استفاده از نانوالیاف سلولزی سنتز و خواص آنها به منظور کاربرد در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است.

دکتر شاه زمانی تصریح کرد: در این مقالات اثر عوامل مختلف مانند درصد دانسیته اتصالات عرضی و همچنین غلظت مواد واکنشگر حین سنتز مورد مطالعه قرار گرفته اند. در یکی از مقالات ارائه شده اثر انواع کود با ساختار شیمیایی مختلف بر درصد جذب این هیدروژل ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نوع کود بر درصد جذب آب هیدروژلهای موثر بوده و می تواند در بعضی موارد سبب کاهش میزان جذب آب آنها گردد. درمقاله دیگر نشان داده شده که استقرار نانوالیاف سلولزی در ساختار هیدروژلهای هیبریدی تهیه شده هم به صورت شیمیایی و هم به صورت فیزیکی انجام شده است که سبب تغییر رفتار هیدروژل در شرایط مختلف می گردد.»

لازم به ذکر است سیزدهمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی پلیمر (ISPST2018) با محوریت موضوع سیستم های پلیمری هوشمند و دوستدار محیط زیست از 28 ابان لغایت 1 آذر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.