نیاز سنجی آموزشی دوره های پایه ( کارشناسان ) - از دید مسئول مربوطه

 • بسمه تعالی همکار ارجمند با سلام و احترام؛ به استحضار می‌رساند، کمیته اجرایی آموزش جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در نظر دارد نیازهای آموزشی پایه کارشناسان واحد را شناسایی نماید. در این راستا خواهشمند است نظرات دقیق خود را در مورد میزان اهمیت و ضرورت هر یک از عناوین با توجه شغل کارشناسان زیر مجموعه خود بیان نمایید،همچنین در صورتی که دوره‌‌های آموزشی دیگری را که ضروری می‌دانید در پایان جدول اضافه نمایید. شایان ذکر است نمره گذاری به صورتی است که بیشترین میزان عدد 4 و نبود میزان عدد 0 را به خود اختصاص می دهد.
  0
 • 1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • کد ملی*
  4
 • عنوان پست سازمانی*
  5
 • مشخصات کارشناس زیر مجموعه
  6
 • نام*
  7
 • نام خانوادگی*
  8
 • پست سازمانی*
  9
 • 10
 • میزان اهمیت دوره در شغل*بیشترین اهمیت 4321عدم اهمیت 0
  نظام آراستگی محیط کار
  ارتباطات موثر
  اصول ایمنی و ارگونومی
  اصول کار تیمی و مشارکتی
  مدیریت زمان
  مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع
  تفکر سیستمی
  خلاقیت و نوآوری سازمانی
  آیین نگارش و مکاتبات اداری
  شناخت سازمان
  آشنایی با نرم‌افزارهای سازمانی
  فن بیان
  اصول گزارش نویسی
  شناخت محیط
  اصول برنامه ریزی
  پدافند غیرعامل
  11
 • وضعیت فعلی کارشناس*بیشترین نیاز 4321عدم نیاز 0
  نظام آراستگی محیط کار
  ارتباطات موثر
  اصول ایمنی و ارگونومی
  اصول کار تیمی و مشارکتی
  مدیریت زمان
  مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع
  تفکر سیستمی
  خلاقیت و نوآوری سازمانی
  آیین نگارش و مکاتبات اداری
  شناخت سازمان
  آشنایی با نرم‌افزارهای سازمانی
  فن بیان
  اصول گزارش نویسی
  شناخت محیط
  اصول برنامه ریزی
  پدافند غیر عامل
  12
 • سایر دوره‌های موردنیاز پیش‌بینی نشده را در زیر بنویسید
  13
 • نام دوره1:*
  14
 • میزان اهمیت دوره در شغل:*
  15
 • وضعیت نیاز فعلی کارشناس:*
  16
 • نام دوره2:*
  17
 • میزان اهمیت دوره در شغل:*
  18
 • وضعیت نیاز فعلی کارشناس:*
  19
 • نام دوره3:*
  20
 • میزان اهمیت دوره در شغل:*
  21
 • وضعیت نیاز فعلی کارشناس:*
  22
 • نام دوره4:*
  23
 • میزان اهمیت دوره در شغل:*
  24
 • وضعیت نیاز فعلی کارشناس:*
  25
 • - در رابطه با آموزش پایه کارشناسان واحد، اگر ملاحظه و یا نکته‌ای مد نظر است لطفا مرقوم فرمایید:*
  26