نیاز سنجی آموزشی دوره های پایه ( اعضای هیات علمی) -از دید مسئول مربوطه

 • بسمه تعالی همکار ارجمند با سلام و احترام؛ به استحضار می‌رساند، کمیته اجرایی آموزش جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در نظر دارد نیازهای آموزشی پایه اعضای هیات علمی واحد را شناسایی نماید. در این راستا خواهشمند است نظرات دقیق خود را در مورد میزان اهمیت و ضرورت هر یک از عناوین با توجه شغل اعضای هیات علمی زیر مجموعه خود بیان نمایید، همچنین در صورتی که دوره‌‌های آموزشی دیگری را که ضروری می‌دانید در پایان جدول اضافه نمایید. شایان ذکر است نمره گذاری به صورتی است که بیشترین میزان عدد 4 و نبود میزان عدد 0 را به خود اختصاص می دهد.
  0
 • 1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • کد ملی*
  4
 • عنوان پست سازمانی*
  5
 • مشخصات عضو هیات علمی زیر مجموعه
  6
 • نام*
  7
 • نام خانوادگی*
  8
 • پست سازمانی*
  9
 • 10
 • میزان اهمیت دوره در شغل*بیشترین اهمیت 4321عدم اهمیت 0
  اخلاق حرفه ای
  ارتباط موثر
  ایمنی و ارگونومی
  کار گروهی
  مدیریت زمان
  خود رهبری
  مهارتهای تفکر
  فنون مذاکره
  پرورش خلاقیت
  شناخت سازمان
  آشنایی با مدیریت پروژه
  حل مسئله و تصمیم گیری
  مستند سازی
  شناخت محیط
  روش شناسی
  بانک های اطلاعات و مهارتهای جستجو
  11
 • وضعیت فعلی عضو هیات علمی*بیشترین نیاز 4321عدم نیاز 0
  اخلاق حرفه ای
  ارتباط موثر
  ایمنی و ارگونومی
  کار گروهی
  مدیریت زمان
  خو رهبری
  مهارتهای تفکر
  فنون مذاکره
  پرورش خلاقیت
  شناخت سازمان
  آشنایی با مدیریت پروژه
  حل مسئله و تصمیم گیری
  مستند سازی
  شناخت محیط
  روش شناسی
  بانک های اطلاعات و مهارتهای جستجو
  12
 • سایر دوره‌های موردنیاز پیش‌بینی نشده را در زیر بنویسید
  13
 • نام دوره1:*
  14
 • میزان اهمیت دوره در شغل:*
  15
 • وضعیت نیاز فعلی کارشناس:*
  16
 • نام دوره2:*
  17
 • میزان اهمیت دوره در شغل:*
  18
 • وضعیت نیاز فعلی کارشناس:*
  19
 • نام دوره3:*
  20
 • میزان اهمیت دوره در شغل:*
  21
 • وضعیت نیاز فعلی کارشناس:*
  22
 • نام دوره4:*
  23
 • میزان اهمیت دوره در شغل:*
  24
 • وضعیت نیاز فعلی کارشناس:*
  25
 • 26
 • - در رابطه با آموزش پایه اعضای هیات علمی واحد، اگر ملاحظه و یا نکته‌ای مد نظر است لطفا مرقوم فرمایید:*
  27