نشست تخصصی "بررسی عوامل فرهنگی موثر بر مصرف کالا و خدمات ایرانی" برگزار شد

۰۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۵۵۶۶ فرهنگی
تعداد بازدید:۷۸
توسط گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی واحد با همکاری معاونت فرهنگی- دانشجویی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان، نشست تخصصی بررسی عوامل موثر بر مصرف کالا و خدمات ایرانی، یکم اسفندماه، در موسسه مذکور برگزار شد.
نشست تخصصی "بررسی عوامل فرهنگی موثر بر مصرف کالا و خدمات ایرانی" برگزار شد


به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، دکتر سعید شریفی، دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی به معرفی و تبیین عوامل فرهنگی موثر بر مصرف کالا و خدمات ایرانی پرداخت و نقش و وظایف جامعه دانشگاهی اعم از استاد، کارمند و دانشجو را در این مورد متذکر شدند.

وی گفت: یکی از ویژگی های فرهنگی ما که هم از دید اندیشمندان خودمان و هم از نگاه اندیشمندان مستشرق غربی پنهان نمانده است و ارتباط تنگاتنگی با سبک مصرف کالا دارد، "علاقه به رفتار نمایشی" می باشد. در غرب بین رفتارهای خصوصی و رفتارهای عمومی خیلی تفاوت زیادی وجود ندارد ولی در کشور ما، بین رفتارهای خصوصی و رفتارهای عمومی تفاوت معناداری وجود دارد. مثلا ما خیلی موقع ها تعارف می کنیم به صورت زبانی ولی ته آن راضی نیستیم شخص مقابل تعارفمان را قبول کند. با این نگاه انتخاب و مصرف خیلی از کالا ها با قصد و غرض نمایش است نه برآورده کردن نیاز واقعی و دانشگاه و دانشگاهیان وظیفه دارند که این موضوع را دستکاری کنند و مصرف کالا را از حالت منزلتی موجود در جامعه ایرانی به مصرف ذاتی سوق دهند. البته رفتار نمایشی در ایرانیان سابقه تاریخی دارد و یک شبه قابل حل نیست.

این مدرس دانشگاه، "دیگری سازی و غیریت" را به عنوان یک ویژگی در فرهنگ ایرانیان مورد توجه قرار داد و افزود: ما ایرانی ها علاقه به دیگری سازی و غیریت داریم یعنی دقیقا این که مرغ همسایه غاز است، ما فکر می کنیم هر چه ما داریم بی ارزش است و هرچه دیگران دارند با ارزش است و این تصور خطرناکی می باشد. بعضی از استاید سازه های هویتی دانشجویان را تخریب می کنند و دانشجو اثر تخریب هویتش را در خرید کالا و خدمات نشان می دهد.

وی، ویژگی فردگرایی را یکی دیگر از ویژگی های فرهنگی موثر  در مصرف کالا و خدمات در ایرانیان دانست و افزود: در گذشته ما ایرانیان جمع گرا بوده ایم و تمامی آئین ها و سنت های ملی و مذهبی ما متضمن جمع گریی بوده ولی اکنون ما به سمت فردگرایی می رویم و فردگرایی مان با فردگرایی غربی هم متفاوت است، زیرا آنها فردگرایی جمعی هستند ولی ما فردگرای فردی. یعنی آنها منافع فردی خود را در جمع جستجو می کنند، ولی ما منافع فردی را به منافع جمعی ترجیح می دهیم و این رفتار را در مصرف کالا و خدمات هم نشان می دهیم. یعنی در خرید و مصرف کالا هم فقط منافع خودمان را در نظر داریم و منافع جمعی و مصالح عمومی را مورد توجه قرار نمی دهیم.

دکتر شریفی بیان داشت: مطالعه ی رفتار مصرف کننده در میان دانشجویان و در زیست بوم های مختلف، برگزاری جلسات و نشست های مستمر و منظم در دانشگاه ها برای آگاهی بخشی به دانشجویان، اهمیت دادن به گفتمان دانشگاهی و ایجاد روحیه مطالبه گری در میان دانشجویان از جمله راهبردهایی بود که دکتر شریفی برای ترویج فرهنگ مصرف کالا و خدمات ایرانی در جامعه دانشگاهی ارائه نمودند.

گفتنی است؛ شرکت کنندگان در این نشست به  بیان دیدگاه ها و سوالات خود پرداختند.


نظر شما :