کارگاه " ارتباط مؤثر بدون انحراف معیار " برگزار شد

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰ کد : ۷۶۸۵ فرهنگی
تعداد بازدید:۴۰۹
کارگاه " ارتباط مؤثر بدون انحراف معیار " توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد.
کارگاه " ارتباط مؤثر بدون انحراف معیار " برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، توسط گروه نیاز سنجی و مطالعات معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و همکاری کانون مشاوره خانواده دانشگاه صنعتی اصفهان ، 22 اردیبهشت ماه، کارگاه آموزشی " ارتباط مؤثر بدون انحراف معیار " در دو جلسه، با حضور جمعی از دانشجویان و کارکنان دانشکده ی ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان، در سالن خوارزمی دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد .

اهمیت روابط انسانی و یادگیری مهارت های ارتباطی، مفاهیم اولیه ارتباط و پیام، انواع نیازهای انسانی، مفهوم ارتباط مؤثر ، نسبت کامل بودن ارتباط ، اجزاء ارتباط ، اهمیت انتقال صحیح پیام ، مدل اقتضایی انتخاب کانال های ارتباطی ، انواع کانال های ارتباط ، تسهیل کننده های ارتباط ، انواع ارتباط (کلامی و غیرکلامی)، شنوایی فعال و کلیدهای برقراری ارتباط از جمله مطالبی ارائه شده در این کارگاه بود.

تبیین موضوع " شنوایی فعال " و نقش آن در ایجاد ارتباط مؤثر در کارگاه دوم ارائه شد. ایجاد تماس چشمی ، استفاده صحیح از زبان بدن ، استفاده از اصوات مناسب ، ارائه بازخورد ، توجه به اهداف گوینده ی سخن ، توجه به سبک و نحوه بیان گوینده ، استفاده از نشانه های غیر کلامی، از جمله اصول لازم برای بهره گیری از تکنیک شنوایی فعال بود که در دومین کارگاه ارائه شد.

گفتنی است؛ شرکت کنندگان در این دو کارگاه، با انجام چند کار عملی به اهمیت پی ریزی یک ارتباط به صورت مؤثر آشنا شده و در پایان نیز به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد .

 

 


نظر شما :