جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان برگزا می کند:

دوره های  آموزشی تخصصی شهرداری های استان اصفهان

۱۱ تیر ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۸ کد : ۹۱۸۶ تاپ خبر
تعداد بازدید:۹۶
دوره های  آموزشی تخصصی ویژه شهرداران ، مدیران و کارکنان  شهرداری های استان اصفهان و سازمان های تابعه، توسط  جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار می شود.
دوره های  آموزشی تخصصی شهرداری های استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، معاون آموزشی واحد گفت:  پیرو مذاکرات و هماهنگی بعمل آمده با دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان برگزاری  دوره های  آموزشی تخصصی ویژه شهرداران ، مدیران و کارکنان  شهرداری های استان اصفهان و سازمان های تابعه  توسط  جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در دست برنامه ریزی و اقدام می باشد .

ذبیح الله قجاوند با بیان این مطلب که بیش از 40 هزار نفر ساعت دوره های آموزشی حضوری ویژه شهرداری های استان برگزار شده، افزود:با توجه به برگزاری مطلوب  دوره های آموزشی ویژه شهرداری های استان  در سال گذشته و با عنایت به  جلسات تشکیل شده با مدیر کل و کارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان  مبنی بر توسعه همکاری ها، دوره های  آموزشی تخصصی ویژه شهرداران ، مدیران و کارکنان  شهرداری های استان و سازمان های تابعه  توسط  جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.

بیان داشت : در این راستا دوره های آموزشی شیوه های نوین مدیریت پسماند ،  مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان)، آشنایی با دستورالعمل جدید بودجه شهرداری ها  در حال  برگزاری  و  سایر دوره های آموزشی  با هماهنگی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در دست برنامه ریزی و اقدام می باشد.

وی، آمادگی این واحد  را بمنظور همکاری آموزشی با سایر دستگاه های اجرایی استان اعلام نمود.

 

 

 


نظر شما :