مرکز مهندسی صنایع

تعداد بازدید:۱۸۷۸

مرکز خدمات تخصصی صنایع و سیستم‌ها

توانمندی‌ها و محورهای فعالیت:

-             انجام مطالعات کلان، راهبردی و مدیریت استراتژیک در صنایع و سازمان‌ها

-             طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در صنایع و سازمان‌ها

-             مطالعات امکان‌سنجی واحدهای تولیدی و خدماتی

-             مطالعه و بررسی نیازها، الزامات، بازاریابی و اولویت‌های صنایع و سازمان‌های دولتی و خصوصی

-             پژوهش و عارضه‌یابی سازمان‌ها و صنایع دولتی و خصوصی

-             تهیه پیش‌نویس وتدوین استانداردها، نظارت بر اجرا و آموزش و ترویج آن‌ها

-             ارائه مشاوره‌های تخصصی به صنایع و سازمان‌های دولتی و خصوصی

-             انجام طرح‌های نیازسنجی، مخاطب‌شناسی و نظرسنجی در صنایع و سازمان‌ها

نمونه‌ای از طرح‌های پژوهشی انجام شده:

-             مطالعه تأثیرات فرهنگی اجتماعی بازارهای روز کوثر برای شهرداری اصفهان

-             طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری اصفهان

-             برنامه‌ریزی و طراحی سیستم حمل و نقل کارکنان شرکت فولاد مبارکه و فولاد سبا (از شهر اصفهان و بلعکس)

-             طراحی سیستم سرویس حمل و نقل داخلی شرکت فولاد مبارکه (Dispatching)

-             کارسنجی و زمان‌سنجی پست‌های ناحیه آهن‌سازی و بررسی تغییرات طرح‌های پرسنلی موردنیاز برای اجرای طرح‌های توسعه

-             تحلیل بالانس وزنی مواد و محصولات میانی و نهایی در فرآیندهای زنجیره تامین شرکت فولادمبارکه

-             آسیب‌شناسی علل عدم پاسخگویی مشتریان به پرسشنامه‌های نظرسنجی فروش و ارائه راهکار در شرکت فولادمبارکه

-             نظرسنجی و تجزیه و تحلیل میزان رضایتمندی ارباب رجوع در دستگاه‌های اجرائی استان اصفهان در سال 1392

-             تدوین اطلس دانش فنی در شرکت‌های ذوب‌آهن و فولادمبارکه اصفهان

-             برگزاری همایش‌ هدایت نتایج تحقیقات دانشگاهی به سمت تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی

آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۳۹۷