علمی کاربردی

رویداد« تفکر استراتژیک در کارآفرینی » در جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
توسط مرکز نوآوری و شتابدهی (منش )جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد:

رویداد« تفکر استراتژیک در کارآفرینی » در جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

رویداد« تفکر استراتژیک در کارآفرینی » توسط مرکز نوآوری و شتابدهی (منش )جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد.

ادامه مطلب
مصاحبه متقاضیان تدریس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان برگزار شد
توسط مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان:

مصاحبه متقاضیان تدریس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان برگزار شد

مصاحبه بررسی توانایی علمی متقاضیان تدریس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان، توسط مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان برگزار شد.

ادامه مطلب
مقام پنجم کندو کسب شد
توسط مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان:

مقام پنجم کندو کسب شد

دفتر کارآفرینی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان، در رویداد کارآفرینی کندو مقام پنجم را در بین ۱۷ تیم شرکت کننده کسب نمود.

ادامه مطلب
رویتاک برگزار شد
با همکاری مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی:

رویتاک برگزار شد

همایش انتقال تجربه رویتاک، با همکاری دفتر کارآفرینی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب