بررسی زمینه های همکاری جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و جهادکشاورزی شهرستان خمینی شهر

۰۲ آذر ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۸ کد : ۲۴۹۰۹ پژوهشی
تعداد بازدید:۱۱۱
در جلسه ای با حضور رییس و معاون پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان خمینی شهر، زمینه های همکاری دو مجموعه بررسی شد.
بررسی زمینه های همکاری جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و جهادکشاورزی  شهرستان خمینی شهر

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، 2 آذر ماه در جلسه رییس این واحد با مدیر جهادکشاورزی شهرستان خمینی شهر و نمایندگان صنف کشاورزان، زمینه های همکاری دو مجموعه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه مرتضی تیموری رییس واحد و ابوذر پور مدنی معاون پژوهشی واحد صنعتی اصفهان ضمن تشریح فعالیت های انجام پذیرفته در حوزه کشاورزی، پتانسیل ها و ظرفیت های موجود واحد را بمنظور ارائه خدمات به شهرستان خمینی شهر تشریح نمودند.

همچنین پیام قاسمی مدیر جهادکشاورزی شهرستان خمینی شهر ضمن ارایه نیازمندی های شهرستان در حوزه کشاورزی، از فعالیت جهاددانشگاهی در این حوزه استقبال کرد.

گفتنی است؛ تهیه طرح های کاربردی از جمله افزایش کیفیت و کمیت آب، فرآوری گیاه تنباکو به عنوان محصول کلیدی شهرستان، بررسی کشت های کم آب بر، پیگیری طرح پژوهشی کاهش آلودگی چاه های آب، هوشمند سازی گلخانه ها از طریق اتوماسیون صنعتی، بررسی امکان تولید سموم از گیاه تنباکو، همچنین برطرف نمودن نیاز شهرستان با توجه به پتانسیل های جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، از مصوبات این جلسه بود.


نظر شما :