گروه پژوهشی ژئو شیمی

تعداد بازدید:۱۹۱۸

این گروه فعالیت خود را تحت عنوان مرکز آب، خاک و معدن از سال 1363 با اجرای طرح‌های تحقیقاتی آغاز نمود و در سال 1380 به گروه پژوهشی ژئوشیمی ارتقا یافت. این گروه در زمینه‌های تخصصی ژئوشیمی (لیتو، هیدرو و بیوژئوشیمی) می‌تواند با بهره‌گیری از علوم و فنون جدید در اکتشاف ذخایر معدنی، منابع آب، شناخت آلاینده‌ها و ... نقش بسیار اساسی ایفا نماید.

توانمندی‌ها و محورهای فعالیت:

ـ مطالعات منابع آب با استفاده از بررسی‌های ژئوشیمی، ژئوفیزیک، زمین شناسی و ....

ـ تحقیقات کاربردی در زمینه آلاینده‌های طبیعی (معدنی) و مصنوعی (صنعتی و شهری) و مطالعات زیست‌محیطی

ـ بررسی‌های زیرسطحی با تلفیق روش‌های اکتشافی غیرمستقیم 

ـ پی جوئی، اکتشاف و ارزیابی ذخائر و فرآوری مواد معدنی 

ـ مطالعات منشأ و مدلسازی آلودگی نفتی و ارائه راهکار جهت کاهش اثرات آن 

ـ بررسی هاله‌های ژئوشیمیایی (لیتوژئوشیمی، هیدروژئوشیمی و بیوژئوشیمی) 

ـ تهیه نقشه‌های ژئوشیمی و پتانسیل‌های معدنی با مقیاس‌های مختلف 

ـ پردازش و تفسیر داده‌های ژئوفیزیکی 

ـ انجام خدمات تخصصی RS و GIS و تهیه نقشه‌های رقومی و لایه‌های اطلاعاتی

ـ مطالعات اکتشاف آب‌های ژرف

نمونه‌ای از طرح‌های پژوهشی انجام شده

ـ  شناسایی سنگ‌های پگماتیتی در کشور 

ـ  بررسی و اکتشاف کانی شئلیت در کشور 

ـ بررسی پتانسیل کانسارزایی افیولیت‌های شمال نائین 

ـ مطالعه و اکتشاف مواد اولیه سیمان پوزولانی در استان اصفهان 

ـ مطالعه و پی‌جویی خاک‌های صنعتی رسی در استان اصفهان 

ـ اکتشاف سولفات سدیم هرات

ـ  مروست در استان یزد 

ـ  مطالعه و پی جوئی املاح تبخیری در استان ایلام 

ـ  مطالعه گل‌فشان‌های بلوچستان جنوبی در استان سیستان و بلوچستان 

 ـ  بررسی میزان آلودگی‌های ناشی از معادن سرب و روی ایرانکوه بر روی سپاهان شهر 

ـ  مطالعه و اکتشاف سنگ‌های ساختمانی در استان اصفهان 

ـ  پتانسیل آلایندگی گنبدهای نمکی نازی در استان چهارمحال و بختیاری

ـ  شناسایی منابع آلودگی آب زیرزمینی با تلفیق داده‌های ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی

ـ  کاربرد روش الکتروکینتیک در ارزیابی تأثیر پالایش آلودگی عناصر بالقوه سمی خاک

ـ مدلسازی ژئوشیمیایی عناصر فلزی سنگین ناشی از دگرسانی هیدروترمال در محیط GIS با دیدگاه آلودگی‌های زیست محیطی بر روی قمصر ـ قهرود

ـ  مطالعه، تحقیق و شناسایی آلودگی ناشی از نشت مواد نفتی و مسیر آب‌های زیرزمینی در اراضی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

 ـ  شناسایی توده‌های نفوذی عقیم و بارور با استفاده از تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی 

ـ  بررسی ژئوشیمیایی نواحی آلتراسیون جنوب نائین با استفاده از داده‌های رقومی ماهواره‌ای 

ـ  شناسایی روند تکتونیکی و نقش آنها در تشکیل کانسارهای پلی متالیک استان اصفهان 

ـ  مدلسازی پهنه بندی آلتراسیون ذخایر پورفیری با استفاده از داده‌های رقومی آستر 

ـ  استحصال سولفات منیزیم از ذخایر دولومیتی و گچ

ـ  بررسی امکان استفاده از ضایعات کارخانجات سنگبری

ـ  اثرات کاربرد زئولیت‌ها در کاهش آلودگی‌های آب زیرزمینی در استان هرمزگان  

ـ  بررسی امکان تولید کاغذ سنگی از لاشه سنگ، معادن سنگ آهک و ضایعات کارخانجات سنگبری

 ـ مطالعات پی‌جوئی و اکتشاف مواد اولیه مصالح ساختمانی سبک در استان اصفهان 

ـ اکتشاف کانسارهای تیپ کربناته (سرب، روی، باریت، فلوئوریت و ...) با استفاده از منطق فازی و داده‌های رقومی ماهواره‌ای در استان اصفهان 

ـ  مطالعه امکان‌پذیری راه‌اندازی مرکز آموزش سنگ در استان اصفهان 

ـ  بررسی استخراج سنگ‌های ساختمانی به روش زیرزمینی 

ـ  مطالعه اندیس سرب و روی در منطقه ده سرخ مبارکه با کاربرد روش پلاریزاسیون القایی

ـ مطالعه و بررسی منابع آب در محدوده اراضی (فلاورجان، براآن، قم، خراسان رضوی)

ـ  تحلیل آماری جدایش نشانه‌های ژئوشیمیایی واقعی از کاذب

ـ  مطالعه موردی در منطقه کهنگ

ـ  استفاده از امید ریاضی به عنوان روشی نو با عدم قطعیت بسیار پایین در اکتشاف تفصیلی مواد معدنی

ـ  تحلیل آماری جدایش نشانه‌های ژئوشیمیایی واقعی از کاذب- مطالعه موردی منطقه کهنگ

ـ  طراحی مدل پتانسیل معدنی به منظور مدیریت بهینه عملیات حفاری مغزه‌گیری در کانسار مس چوپانان

 

آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۳۹۷