مرکز آموزش شماره ۴

تعداد بازدید:۱۴۷۷۰

مرکز آموزش شماره 4 :

آموزش زبان‌های خارجی، علوم کامپیوتر و IT، فنی ـ مهندسی، پزشکی و علوم انسانی اصفهان ـ خیابان توحید بعد از مجتمع فرهنگی فرشچیان 2 ـ 95018161

آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۳۹۷