ریاست

تعداد بازدید:۱۳۵۶
ریاست

ریاست جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

 

رئیس: مهندس ابوذر پور مدنی

شماره تماس: 03133912543

 

 

درباره ریاست جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۴۰۲