مرکز آموزش شماره ۳

تعداد بازدید:۶۸۰۳

مرکز آموزش شماره3 :

آموزش زبان‌های خارجی، علوم کامپیوتر، IT، فنی ـ مهندسی و برگزاری دوره‌های اختصاصی کارکنان سازمان‌ها نجف آباد ـ خیابان شریعتی ـ چهارراه بازار  جنب بانک ملت 42630401

آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۳۹۷