گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی

تعداد بازدید:۳۷۸۲
گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی

گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی

 

مدیر: دکتر غلامرضا قجاوند

شماره تماس: 03133917595

 

 

درباره گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی:

گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی با هدف اجرای مطالعات مرتبط با حوزه فرهنگ از جمله بررسی و شناسایی نیازها و اولویت‌های فرهنگی، انجام مطالعات امکان‌سنجی اجرای طرح‌های فرهنگی، بررسی پیوست فرهنگی، رصد دانش، باور و رفتارهای فرهنگی جامعه هدف، تولید محتوای فرهنگی مانند کتاب، مقاله، جستار و نیز برگزاری کارگاه‌های آموزشی به منظور ارتقای مهارت های فرهنگی اجتماعی همچنین برگزاری دوره های آموزشی، کارگاه ها، نشست ها وسمینارهای تخصصی مرتبط با موضوعات فرهنگی اجتماعی در سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است.


برخی از توانمندی های گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی:

- نیازسنجی (فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و...)
- تدوین پیوست فرهنگی برای پروژه های عمرانی، اقتصادی و...
- اثرسنجی فعالیت های حوزه های مختلف بر حوزه فرهنگی اجتماعی
- نظرسنجی در مسائل مختلف (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و...)
- رضایت سنجی (شغلی، رفاهی و...)
- تدوین سند راهبردی و سیاستگذاری فرهنگی
- آسیب شناسی و بازآرایی ساختارهای فرهنگی- اجتماعی
- پدیدار شناسی فرهنگی
- تاویل و تحلیل رویدادهای فرهنگی
- ارائه کارگاه ها، نشست های تخصصی و... در زمینه های مختلف فرهنگی اجتماعی
- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی به منظور توانمندسازی مدیران و کارکنان در ابعاد مختلف فعالیت های فرهنگی اجتماعی
- شناسایی عوامل موثر (مثبت و منفی) فرهنگی اجتماعی بر سایر حوزه ها
- امکان سنجی اجرای طرح های فرهنگی
- رصد رفتارهای فرهنگی
- محتواسازی با استفاده از فناوری های نوین فرهنگی
- ارائه مشاوره در زمینه فرهنگ سازمانی

آخرین ویرایش۱۳ شهریور ۱۴۰۲