انتصاب رییس شورای منش جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

۲۹ آذر ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۸ کد : ۲۵۹۴۹ عمومی
تعداد بازدید:۵۶
رییس شورای منش جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان منصوب شد.
انتصاب رییس شورای منش جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

به گزارش جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، طی حکمی از سوی رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی، مرتضی تیموری بعنوان رییس شورای پذیرش و سرمایه گذاری مرکز نوآوری و شتابدهی (منش ) جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان منصوب شد.

در این حکم که به امضاء بهروز بادکو رسیده، آمده است:

به استناد به ماده 11 آئین نامه مرکز نوآوری و شتابدهی، مصوب پنجمین جلسه شورای مرکزی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان، به مدت 2 سال بعنوان رییس شورای پذیرش و سرمایه گذاری مرکز نوآوری و شتابدهی (منش ) جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان منصوب می شوید.


نظر شما :