در نشست تخصصی "بررسی چالش های فرهنگی دانشجویان" مطرح شد:

فهم کامل و جامعی نسبت به فرهنگ و دانشجو وجود ندارد

۱۳ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۹:۵۷ کد : ۵۷۷۱ فرهنگی
تعداد بازدید:۲۶۳
دکتر سعید شریفی دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی،۱۲ اسفندماه، در نشست تخصصی "بررسی چالش های فرهنگی دانشجویان" در دانشگاه صنعتی اصفهان، گفت: متاسفانه فهم کامل و جامعی نسبت به فرهنگ و دانشجو وجود ندارد و تجربه ی زیسته و نیز تحقیقات پژوهشگران هم این را تایید می کند.
فهم کامل و جامعی نسبت به فرهنگ و دانشجو وجود ندارد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، در این نشست دکتر سعید شریفی دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی گفت: متاسفانه فهم کامل و جامعی نسبت به فرهنگ و دانشجو وجود ندارد و تجربه ی زیسته و نیز تحقیقات پژوهشگران هم این را تایید می کند. یک تفاوت معنایی بدی نسبت به مفهوم فرهنگ در جامعه ی ما وجود دارد. یک مفهوم، مفهوم بیرمنگامی است که از دوره ی پهلوی اول به فرهنگ معنی امری، ادبی و هنری داد و فرهنگ را وارد بخش اداری کرد، مثلا از آن زمان ما به معلمان، فرهنگی می گوییم.

وی، تعاریف موجود از فرهنگ را به دو دسته ی تعریف عام و تعریف خاص از فرهنگ تقسیم کرد و افزود: ما تعریف عام از فرهنگ داریم ولی درعمل کارهای ما خاص است و این باعث تقلیل یافتگی و فروکاستگی در حوزه ی فرهنگ شده است. مثلا امور فرهنگی را صرفاً مسائلی مانند برگزاری اردو و همایش می دانیم. تعریف عام از فرهنگ سوق دادن فرهنگ به کلیه ی شئونات زندگی است که مقام معظم رهبری به این موضوع توجه ویژه نموده اند و بحث سبک زندگی را در مقوله ی گام دوم انقلاب گنجانده اند. باید بدانیم که نگاه سازمانی به فرهنگ، باعث تقلیل فرهنگ می شود ولی کسانی که فرهنگ را بر خواسته از امور روزمره ی زندگی مردم می دانند باعث ارتقای آن می شوند که البته ورود به این موضوع هم جسارت و هم فهم درست از فرهنگ را می طلبد و در نهایت تعریف عام از فرهنگ باعث برنامه ریزی بهتر در حوزه ی فرهنگی می شود.

این مدرس دانشگاه، یکی دیگر از چالش های فرهنگی دانشجویان را تلاش برای سازماندهی امور فرهنگی دانست و افزود: کار کارشناسی و البته تجربه می گوید این کار صحیح نیست زیرا مثلا هیات های مذهبی در طول تاریخ خود هیچگاه سامان نیافته اند ولی همواره وجودداشته اند و در شرایط حساس هم وظایف خود را به درستی انجام داده اند.

دکتر شریفی یکی دیگر از چالش های فرهنگی دانشجویان را "تشویش نوشتن" برشمرد و خاطر نشان کرد: دانشجو باید وادار به گفتن، نوشتن و حرف زدن شود زیرا در دل این مسائل، گفتمان سازی شکل میگیرد.

ایشان، "سرکوب دگر اندیشی" را یکی دیگر از چالش های عنوان و با بیان آن به انتقاد از منع دانشجویان از انتقاد کردن افزود: باید نقد از درون انجام شود، چون اگر نقد از درون انجام نشود، از درون پوسیده خواهیم شد و البته در این موضوع، مرزهای اخلاقی باید رعایت شود.

دکترشریفی، با بیان این مطلب که رسالت دانشگاه تولید معلم و متعلم است، تصریح کرد: یکی دیگر از چالش ها تقلیل یافتگی دانشگاه به استاد- دانشجو می باشد و این باعث شده است برخی از اساتید در خود غرور احساس کنند و نتوانند با دانشجو رابطه ی مناسب ایجاد کنند.

گفتنی است؛ در این نشست که توسط گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی واحد برگزار شد، تعدادی از حاضران به بیان دیدگاه های خود درمورد چالش های فرهنگی دانشجویان پرداختند.

 


نظر شما :