معاون آموزشی واحد صنعتی اصفهان در بازدید از خبرگزاری سیناپرس اصفهان:

خبر درسبد خانواده و مردم قرار گرفته است

۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۴:۴۵ کد : ۸۴۴۴ آموزشی
تعداد بازدید:۴۴۳
سیناپرس: معاون آموزش جهاددانشگاهی واحدصنعتی اصفهان گفت: خبر در سبد خانواده ها و مردم قرار دارد و با توجه به اهمیت این موضوع، شایسته است که پیش از انتشار هر خبر، راستی آزمایی ان توسط رسانه ها صورت گیرد.
خبر درسبد خانواده و مردم قرار گرفته است

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، معاون آموزش جهاد دانشگاهی واحد، صبح امروز با حضور در محل دفتر خبرگزاری سیناپرس در اصفهان، از نزدیک با روند تولید و تهیه اخبار علمی سطح استان اصفهان دراین خبرگزاری آشنا شد.


ذبیح اله قجاوند، با بیان اینکه در حوزه خبرگزاری ها، کارکرد و اهمیت رسانه ، جامعه به سمت و سویی رفته است که خبربه یک نیاز اساسی مردم تبدیل شده است، اظهار کرد: در اصطلاح امروزه؛ خبر در سبد خانواده ها و مردم قرار دارد و با توجه به اهمیت این موضوع، شایسته است که پیش از انتشار هر خبر، راستی آزمایی ان توسط رسانه ها صورت گیرد چرا که این امر باعث ارتقا اعتبار رسانه و اعتماد زایی برای جامعه مخاطب می گردد.
وی با بیان اینکه یکی از معضلات درون جامعه فعلی این است که عمدتا بعد از تحصیل مباحث آکادمیک، افراد خود را بی نیاز از دیگر آموزش ها می دانند گفت: در بخش آموزش عمومی جامعه، رسانه ها و خبرگزاری ها به ویژه خبرگزاری های علمی چون خبرگزاری سینا پرس می توانند باعث ارتقا سطح دانش و اگاهی جامعه و افراد شوند.
معاون آموزش جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان اذعان کرد: رسالت امروز خبرگزاری های علمی این است که این فرهنگ را در جامعه ترویج دهند که آموزش چون دیگر اوامر باید در سبد روزانه خانواده ها قرارداشته باشد وباید برای ارتقا آن وقت و هزینه صرف کرد.
وی اطلاع رسانی صحیح، دقیق ، کامل و به موقع دوره های آموزشی مراکز مختلف سطح جامعه همچون نهاد فرهنگی آموزشی جهاددانشگاهی را از دیگر رسالت های عمومی خبرگزاری علمی سیناپرس دانست.

 


( ۱ )

نظر شما :