نیاز سنجی آموزشی دوره های پایه از دید ( مدیران )

 • بسمه تعالی همکار ارجمند با سلام و احترام؛ به استحضار می‌رساند، کمیته اجرایی آموزش جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در نظر دارد نیازهای آموزشی پایه مدیران واحد را شناسایی نماید. در این راستا خواهشمند است نظرات دقیق خود را در مورد میزان اهمیت و ضرورت هر یک از عناوین با توجه شغل فعلی خود بیان نمایید، ضمناً در صورتی که دوره آموزشی متناسب با عناوین دانش، مهارت و توانمندی‌ها (ستون اول) شرکت کرده‌اید عنوان آن را در جدول زیر درج و مستندات (تصویر گواهی‌نامه) آن را نیز ارسال فرمایید. همچنین در صورتی که دوره‌‌های آموزشی دیگری را که ضروری می‌دانید در پایان جدول اضافه نمایید. شایان ذکر است نمره گذاری به صورتی است که بیشترین میزان عدد 4 و نبود میزان عدد 0 را به خود اختصاص می دهد.
  0
 • 1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • کد ملی*
  4
 • عنوان پست سازمانی*
  5
 • 6
 • میزان اهمیت دوره در شغل*بیشترین اهمیت 4321عدم اهمیت 0
  مدیریت زمان
  مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع
  ارتباطات موثر
  مدیریت دانش
  مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
  اصول و فنون مذاکره
  فن بیان
  آیین نگارش و مکاتبات اداری
  مدیریت تعارض
  تفکر سیستمی
  اصول ایمنی و ارگونومی
  اصول مربی‌گری و مرشدی‌گری(Coaching &Mentoring)
  خلاقیت و نو آوری سازمانی
  مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
  اصول کار تیمی و مشارکتی
  مدیریت جلسات
  اصول رهبری سازمان
  نظام آراستگی محیط کار(5S)
  تفکر خلاق
  مدیریت تغییر و تحول سازمان 1و2
  کیفیت و تعالی سازمانی
  مدیریت ریسک
  آشنایی با استاندارد ISO 9001 ( ویرایش 2015 )
  مدیریت عملکرد کارکنان
  مدیریت رفتار سازمانی
  مدیریت کیفیت
  کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت
  شناخت محیط
  شناخت سازمان
  مدیریت عمومی
  مدیریت نوآوری
  آشنایی با نحوه تنظیم قراردادها
  آشنایی با مدیریت پروژه
  7
 • وضعیت فعلی شما*بیشترین نیاز 4321عدم انیاز 0
  مدیریت زمان
  مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع
  ارتباطات موثر
  مدیریت دانش
  مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
  اصول و فنون مذاکره
  فن بیان
  آیین نگارش و مکاتبات اداری
  مدیریت تعارض
  تفکر سیستمی
  اصول ایمنی و ارگونومی
  اصول مربی‌گری و مرشدی‌گری(Coaching &Mentoring)
  خلاقیت ونو آوری سازمانی
  مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
  اصول کار تیمی و مشارکتی
  مدیریت جلسات
  اصول رهبری سازمان
  نظام آراستگی محیط کار(5S)
  تفکر خلاق
  مدیریت تغییر و تحول سازمان 1 و2
  کیفیت و تعالی سازمانی
  مدیریت ریسک
  آشنایی با استاندارد ISO 9001 ( ویرایش 2015 )
  مدیریت عملکرد کارکنان
  مدیریت رفتار سازمانی
  مدیریت کیفیت
  کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت
  شناخت محیط
  شناخت سازمان
  مدیریت عمومی
  مدیریت نوآوری
  آشنایی با نحوه تنظیم قراردادها
  آشنایی با مدیریت پروژه
  8
 • دوره های آموزشی گذرانده شده مرتبط با عناوین جدول بالا:
  9
 • دوره مورد نظر را انتخاب نمائید :*
  10
 • عنوان دوره آموزشی مرتبط:*
  11
 • مـدت دوره (ساعت):*
  12
 • تاریخ :*
  13
 • دوره مورد نظر را انتخاب نمائید :*
  14
 • عنوان دوره آموزشی مرتبط:*
  15
 • مدت دوره (ساعت ):*
  16
 • تاریخ :*
  17
 • دوره مورد نظر را انتخاب نمائید :*
  18
 • عنوان دوره آموزشی مرتبط:*
  19
 • مدت دوره (ساعت )*
  20
 • تاریخ :*
  21
 • دوره مورد نظر را انتخاب نمائید :*
  22
 • عنوان دوره آموزشی مرتبط:*
  23
 • مـدت دوره (ساعت):*
  24
 • تاریخ :*
  25
 • لطفا گواهینامه دوره های گذرانده شده را در قالب یک فایل فشرده در این قسمت بارگذاری نمایید:
  26
 • فایل*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   27
  • سایر دوره‌های موردنیاز پیش‌بینی نشده را در زیر بنویسید
   28
  • نام دوره1:*
   29
  • میزان اهمیت دوره در شغل:*
   30
  • وضعیت نیاز فعلی کارشناس:*
   31
  • نام دوره2:*
   32
  • میزان اهمیت دوره در شغل:*
   33
  • وضعیت نیاز فعلی کارشناس:*
   34
  • نام دوره3:*
   35
  • میزان اهمیت دوره در شغل:*
   36
  • وضعیت نیاز فعلی کارشناس:*
   37
  • نام دوره4:*
   38
  • میزان اهمیت دوره در شغل:*
   39
  • وضعیت نیاز فعلی کارشناس:*
   40
  • 41
  • - در رابطه با آموزش پایه مدیران واحد، اگر ملاحظه و یا نکته‌ای مد نظر است لطفا مرقوم فرمایید:*
   42