آبشار شاه لولاک پاک سازی شد

۱۱ آبان ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۲۹۴۹ فرهنگی
تعداد بازدید:۱۳۸
کانون محیط زیست یاران باران، آبشار شاه لولاک را پاک سازی کرد.
آبشار شاه لولاک پاک سازی شد


به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، 9 آبان ماه، توسط کانون محیط زیست یاران باران سازمان دانشجویان معاونت فرهنگی واحد، اردوی یک روزه دانشجویان دختر در شهر باغبهادران و آبشار شاه لولاک برگزار شد.

در این اردوی یک روزه در کنار ساحل زیبای زاینده رود که 40 نفر از دانشجویان دختر حضور داشتند، آبشار شاه لولاک در نزدیکی چرمهین در شهرستان لنجان از زباله و ضایعات، پاک سازی شد

 این برنامه زیست محیطی مورد استقبال و تشویق نماینده شهرداری چرمهین قرار گرفت و از این حرکت بعنوان یک فرهنگ بسیار تأثیر گذار توسط دانشجویان نام برد.

 


نظر شما :