برگزاری وبینار چالش های فرهنگی دانشجویان در دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۸ آذر ۱۳۹۹ | ۱۲:۰۳ کد : ۲۵۴۴۹ فرهنگی
تعداد بازدید:۱۳۵
وبینار چالش های فرهنگی دانشجویان در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.
برگزاری وبینار چالش های فرهنگی دانشجویان در دانشگاه صنعتی اصفهان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، 13 آذر، با مشارکت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان و گروه نیازسنجی مطالعات فرهنگی این واحد، وبینار چالش های فرهنگی دانشجویان برگزار شد.

در این وبینار دوساعته که مخاطبان آن تعدادی از اعضای جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان بودند ، ابتدا غلامرضا قجاوند، مدیر گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی واحد به ارائه چالش های فرهنگی دانشجویان پرداخت.

چند فرهنگی بودن دانشگاه های مادر و عدم مدیریت صحیح تنوعات فرهنگی و از خود بیگانگی (الیناسیون) در برخی دانشجویان، تعدد و تکثیر در حوزه ی سیاست گذاری و تصمیم گیری فرهنگی در دانشگاه ها (پلورالیسم فکری )،کاهش کنترل غیررسمی به جهت زیاد شدن دانشجویان دانشگاه، مشکلات ناشی از فضای مجازی، علم زدگی دانشگاه ها و در حاشیه بودن مسائل فرهنگی-اجتماعی به خصوص در دانشگاه های فنی-مهندسی، محدودیت در بودجه های فرهنگی، کاهش انگیز های دانشجویان برای فعالیت های فرهنگی، اثر پذیری دانشگاه از فضای فرهنگی جامعه به جای اثرگذاری بر آن، از جمله موارد مطرح شده در این وبینار بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.


نظر شما :