صدور حکم مدیر« مرکز خدمات تخصصی کشاورزی » واحد صنعتی اصفهان

۲۲ آذر ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۰ کد : ۲۵۵۶۳ پژوهشی
تعداد بازدید:۱۹۶
مدیر « مرکز خدمات تخصصی کشاورزی » واحد صنعتی اصفهان منصوب شد.
صدور حکم مدیر« مرکز خدمات تخصصی کشاورزی » واحد صنعتی اصفهان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی واحد و موافقت معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، طی حکمی از سوی مرتضی تیموری رییس واحد صنعتی اصفهان، دکتر حامد صابریان به مدت یک سال به عنوان مدیر

" مرکز خدمات تخصصی کشاورزی " این واحد منصوب شد.

در حکم دکتر صابریان آمده است:

انتظار است ضمن تعامل با سایر مراکز و گروه های پژوهشی  واحد و نیز متخصصان و کارشناسان نخبه دانشگاهی و حوزه کشاورزی ، از هیچ گونه تلاش جهادی در جهت ارتقاء مرکز به جایگاه مناسب علمی و عملی و همچنین تعریف و توسعه زمینه جدید فعالیت مرکز دریغ ننمایید.

امید است با اتکال به خداوند متعال، در انجام وظایف محوله خصوصاً فعال سازی هدفمند و توسعه کیفی و کمی فعالیت های آن مرکز موفق باشید.


( ۱ )

نظر شما :