توسط معاونت پژوهشی واحد صنعتی اصفهان انجام شد:

انعقاد قرار داد "سنجش میزان رضایت شهروندان و ارباب رجوع از عملکرد و خدمات شهرداری "

۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | ۰۹:۴۶ کد : ۲۷۷۰۶ پژوهشی
تعداد بازدید:۹۴
توسط معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان قرار داد "سنجش میزان رضایت شهروندان و ارباب رجوع از عملکرد و خدمات شهرداری " منعقد شد.
انعقاد قرار داد "سنجش میزان رضایت شهروندان و ارباب رجوع از عملکرد و خدمات شهرداری "

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، توسط معاونت پژوهشی این واحد، قرار داد "سنجش میزان رضایت شهروندان و ارباب رجوع از عملکرد و خدمات شهرداری بر مبنای رویکرد حکمروایی شهری" با معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان منعقد شد.

معاون پژوهشی این واحد گفت : سنجش میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری اصفهان در مولفه‌های حکمروایی شهری و  سنجش میزان رضایت ارباب رجوع از عملکرد شهرداری اصفهان در مولفه‌های حکمروایی شهری، به عنوان سوالات اصلی تحقیق مطرح است.

پور مدنی افزود: مدیریت شهری در آینده به‌طور اعم و در قرن بیست و یکم به‌طور خاص دچار نوعی چالش خواهد بود، چالشی که خود تابعی از تغییر و تحولات فناورانه، جمعیتی، اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی محسوب می شود. رشد فراگیر همراه با چالش‌های جدی اجتماعی- کالبدی، اقتصادی و فرهنگی و زیست‌محیطی شهرها سالهاست که اجماع فکری کارشناسانه‌ای برای چاره‌اندیشی حل مسائل زندگی شهرنشینی و کارآمدی مدیریت شهری به کار گرفته شده است. به عبارتی رهیافت‌ها و روش‌های برون‌رفت از ناپایداری شهرنشینی، بر ظرفیت‌سازی و توانمند بودن مدیریت شهری تاکید کرده است.

وی افزود: اندیشه اولیه کارآمدی مدیریت شهری در مؤلفه‌هایی همچون در خدمت گرفتن سرمایه بیشتر، صنعتی شدن، نیروی کار بیشتر و به‌طور کلی در رشد کمی دیده شد. ولی تجربه‌های جهانی به‌خصوص مطالعات بانک جهانی نشان داد که این رویکردها نتوانسته بهبود فضای زیست، به‌خصوص در کلان شهرها را در پی داشته باشند. نهایت این روندها به دیدگاه و تئوری‌های توسعه پایدار، شهر انسان‌گرا و حکمروایی خوب شهری ختم شده است.

وی تصریح کرد: نظر به اهمیت حیاتی و راهبردی ایجاد و گسترش دولت پاسخگو و شهروند محور، در این طرح به بررسی میزان رضایت ارباب رجوع و شهروندان از عملکرد شهرداری اصفهان با رویکرد حکمروایی شهری پرداخته می‌شود.


نظر شما :