امضا قرارداد معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و شهرداری اصفهان

۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۸:۴۴ کد : ۳۵۹۲۲ پژوهشی
تعداد بازدید:۱۵۴
در راستای توسعه همکاری ها، معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و شهرداری اصفهان، قرارداد همکاری امضا کردند.
امضا قرارداد معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و شهرداری اصفهان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، معاون پژوهشی واحد صنعتی اصفهان گفت: قرارداد پژوهشی با عنوان«گردآوری اطلاعات بروزرسانی و اجرای طرح های آماری شاخص های پیامدی برنامه راهبردی اصفهان » با معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان، امضا شد.

ابوذر پور مدنی افزود: همه مدیران شهری به دنبال رشد اقتصادهای محلی هستند، اما رشد اقتصادی به‌طور خودکار باعث افزایش کیفیت زندگی برای شهروندان نمی‌شود و حتی اغلب به محیط زیست آسیب می‌رساند. در واقع، بسیاری از شهرها حتی مجبور می‌شوند اقدامات اصلاحی پرهزینه‌ای انجام دهند تا مشکلاتی را که رشد اقتصادی به وجود آورده جبران کنند.

وی خاطر نشان کرد: برای شناخت بهترین چشم‌اندازهای رشد، رویکرد دقیقی مورد نیاز است که با شناخت نقاط قوت و مزیت‌های رقابتی و استفاده از فرصت‌های محیطی بر ضعف‌ها غلبه نموده و مسیر تعالی پایدار شهر را ترسیم نمود. مطالعات نشان می‌دهد که رویکردهای مختلف به این موضوع، سیستم‌های ارزیابی متفاوتی را نیز بوجود آورده است. لذا نهادها، مؤسسات و مراجع متعددی با چارچوب‌های مختلف به ارزیابی شاخص‌ها در سطح دنیا پرداخته‌اند.

پور مدنی گفت :کلان شهر اصفهان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به منظور جذابیت هرچه بیش‌تر، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و بهبود وضعیت خود، مدلی بومی را بمنظور ارزیابی وضعیت زیست‌پذیری و رقابت‌پذیری توسعه داد.

وی با بیان اینکه شاخص‌های تعریف شده در این مدل در سال 1398-1397 سنجش و در نهایت نمره شهر تعیین شد، تصریح کرد: در پروژه‌ی حاضر مقرر شد بمنظور استفاده در برنامه راهبردی اصفهان 1405 در سال جاری، دوباره شاخص‌ها ارزیابی و نمره نهایی استخراج شود.

پورمدنی افزود: شاخص‌های تعریف شده در مدل‌های زیست‌پذیری و رقابت‌پذیری از سه مسیر انجام پروژه میدانی و طرح‌های آماری، استخراج اطلاعات پایه با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، اینترنتی و آمارنامه شهرداری اصفهان ومراجعه به سازمان ها و ارگان های متولی شاخص در سطح شهر ودریافت اطلاعات سنجش می‌شود.


نظر شما :