برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت " اصول و فنون مذاکره  "

۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۹:۲۷ کد : ۳۵۹۳۴ پشتیبانی
تعداد بازدید:۸۱۸
توسط معاونت پشتیبانی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، دوره آموزشی ضمن خدمت " اصول و فنون مذاکره  "، برگزار شد.
برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت " اصول و فنون مذاکره  "

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، دوره آموزشی ضمن خدمت " اصول و فنون مذاکره  " ویژه اعضای هیات علمی و مدیران جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در شهریور ماه برگزار شد. 

معاون پشتیبانی واحد صنعتی اصفهان گفت:کسب وکار موفق، از آن کسانی است که اهداف روشن و بلندپروازانه‌ای برای خود و سازمانشان در نظر گرفته‌اند و توان متقاعد ساختن دیگران برای همراه شدن با آنها و هموار کردن مسیر را دارند .

غلامرضا ریحانی افزود: مذاکرات فرآیندی برای متقاعد ساختن دیگران به منظور نیل به چنین اهدافی است و برخلاف تصور عده‌ای، مجموعه‌ای است از فنون و مهارت‌ها که قابل‌آموزش و یادگیری بوده و به دست‌اندرکاران همه مشاغل این امکان را می‌دهد تا از فرصت‌های به وجود آمده نهایت استفاده را ببرند.

وی با بیان اینکه این دوره آموزشی به مدت 12 ساعت، بصورت بر خط در بستر آموزش الکترونیکی، برگزار شد، تصریح کرد: هدف برگزاری این دوره توانمند سازی شرکت کنندگان در مذاکره بطوری که قادر ﺑﺎﺷند ﺑﺎ ﺗﺸـﺨﯿﺺ درﺳـﺖ ﺿﺮورت و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮه در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻃﺮف ﻣﺬاﮐﺮه، با اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬاﮐﺮه را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل وجود ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ، ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کنند.

کلید واژه ها: اداره روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان معاونت پشتیبانی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان


نظر شما :