برگزاری « نقش فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در آینده »

۲۲ آبان ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۳ کد : ۳۷۸۶۰ فرهنگی
تعداد بازدید:۹۲
وبینار« نقش فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در آینده » برگزار شد.
برگزاری « نقش فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در آینده »

توسط دفتر مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی با همکاری گروه نیاز سنجی و مطالعات فرهنگی واحد صنعتی اصفهان، 12 آبان وبینار « نقش فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در آینده » با حضور جمعی از معاونین، مدیران و کارشناسان فرهنگی جهاددانشگاهی کشور برگزار شد.

مدیر گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی واحد صنعتی اصفهان ضمن تبیین اهمیت آینده پژوهی در مسائل فرهنگی اجتماعی، گفت: با توجه به ماهیت پرتغییر و خاصیت سیال فرهنگ و نیز تاثیر پذیری بسیار زیاد فرهنگ از سایر حوزه ها، ضرورت دارد آینده پژوهی فرهنگ به صورت علمی انجام شود.

غلامرضا قجاوند، با تعریف مفاهیمی مانند مهارت نرم و مهارت سخت، فناوری نرم و فناوری سخت، اقتصاد نرم، صنایع نرم، صنایع فرهنگی، صنایع خلاق و ... به بیان نقش و اهمیت فناوری های نرم و صنایع خلاق در آینده پرداخت و نقش فناوری های نرم در آینده را برای شرکت کنندگان در این وبینار، تحلیل کرد.

وی با ارائه آمارهایی از وضعیت درآمد کشورهای مختلف از صنایع فرهنگی ضمن ابراز تاسف از عدم استفاده از ظرفیت بسیار زیاد فرهنگی هنری در کشور گفت: تصور ما این است که کشورهای صنعتی و فوق صنعتی فقط در زمینه فناوری های سخت تمرکز کرده اند در حالیکه آمار نشان می دهد این کشورها در صنایع خلاق و فرهنگی هم بسیار کار کرده اند و برای آینده این فناوری ها همه برنامه های جدی دارند.

در پایان این سمینار به سوالات حاضرین پاسخ داده شد.

کلید واژه ها: اداره روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان


نظر شما :