برگزاری دوره آموزش ضمن « خدمت مدیریت تعارض » در جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۸ کد : ۴۲۱۷۳ پشتیبانی
تعداد بازدید:۶۰۵
دوره آموزش ضمن « خدمت مدیریت تعارض » در جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، برگزار شد.
برگزاری دوره آموزش ضمن « خدمت مدیریت تعارض » در جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی، دوره مدیریت تعارض ویژه مدیران این واحد 8 و 15 اسفند ماه، به مدت 16 ساعت برگزار شد.

معاون پشتیبانی واحد گفت: در این دوره مدیران واحد با انواع تعـارض، راهبردهای مدیریت و روشﻫﺎی ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری آشنا شدند .

مهندس غلامرضا ریحانی افزود: تعارض امـری طبیعی و پدیـده ای اجتناب ناپذیـر در زندگی فـردی و سـازمانی و نتیجـه ی محیـط  رقابتـی اسـت و  با توجه با اینکه نیازها، خواسـته هـا، اهداف،عقایـد یـا ارزش هـای همکاران با هم متفـاوت است، شاهد بروز تعارض با احساسـاتی نظیر خشـم، درماندگی، دلسـردی و تشـویش، اضطراب  و تـرس و در نتیجـه عملکـرد نادرسـت افـراد هستیم که منجـر بـه کاهـش رضایـت اعضا، کاهش بهره وری، افزایش غیبت و ترک اختیاری کار می شود.

وی تصریح کرد: در طرف مقابل این نتایج ناگوار در برخی از موارد، بروز تعارض سازنده، باعث بهبود کیفیـت تصمیم گیـری و خلاقیـت و نـوآوری، می شود.

ریحانی افزود: مدیران بایستی شناخت کافی از انواع تعارض و نحوه مدیریت آن داشته باشند تا بتوانند به نحو مطلوبی با آن مواجه شده و سازمان را د رمسیر درستی هدات کنند. بنابراین ضرورت و براساس نیازسنجی انجام شده دوره آموزشی مدیریت تعارض برای مدیران این واحد برنامه ریزی و اجرا شد که طی آن شرکت کنندگان با انواع تعارض و راهبردهای اساسی مدیریت آن از جمله عـدم مقابله، کنترل و راه حل گرایی آشنا شدند.

 

 

کلید واژه ها: اداره روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان معاونت پشتیبانی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان


نظر شما :