روزشمار سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی:

سوپرجاذب های پلیمری با قابلیت کاربرد در بخش کشاورزی

۱۳ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۳:۲۴ کد : ۴۷۲۷۹ عمومی
تعداد بازدید:۴۴
سوپرجاذب های پلیمری با قابلیت کاربرد در بخش کشاورزی

کاهش منابع آبی و روبه رو شدن کشور با بحران خشکسالی در سال های اخیر، اهمیت صرفه جویی در مصرف آب و استفاده بهینه از منابع آبی را بیش از پیش آشکار ساخته است.

سوپرجاذب های پلیمری به دلیل ویژگی جذب آب بالای خود با کاهش تعداد دفعات مورد نیاز برای آبیاری، نقش مهمی در مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی اجرا خواهد کرد.

دستیابی به دانش فنی تولید این محصول در مقیاس آزمایشگاهی نتیجه انجام طرح پژوهشی در گروه توسعه و فرآورش مواد پلیمری و با همکاری مرکز شیمی و مهندسی شیمی در سال 1397 است. 

میزان جذب آب این محصول در مواردی بیشتر از 300 برابر وزن سوپرجاذب بدست آمده و عملکرد آن در حضور خاک در این طرح مورد بررسی قرار گرفته است. میزان آب در دسترس گیاه نیز در حضور سوپرجاذب در خاک لوم شنی نسبت به نمونه خاک خالص 56% افزایش می یابد که نشان می‌دهد محصول به این میزان سبب کاهش تعداد دفعات آبیاری و در نتیجه کاهش میزان مصرف آب کشاورزی می گردد.


 

text to speech icon

کلید واژه ها: چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان سوپرجاذب های پلیمری با قابلیت کاربرد در بخش کشاورزی


نظر شما :