پذیرش نهایی دو مقاله‌ عضو مرکز خدمات تخصصی مهندسی توسعه بهره وری و سیستم‌های جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در دو کنفرانس معتبر بین المللی

۰۵ شهریور ۱۴۰۱ | ۰۹:۳۱ کد : ۴۷۹۹۳ پژوهشی
تعداد بازدید:۲۵۷
دو مقاله از‌ عضو مرکز خدمات تخصصی مهندسی توسعه بهره وری و سیستم‌های جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در دو کنفرانس معتبر بین المللی پذیرش نهایی شد.
پذیرش نهایی دو مقاله‌ عضو مرکز خدمات تخصصی مهندسی توسعه بهره وری و سیستم‌های جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در دو کنفرانس معتبر بین المللی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، مرکز مهندسی توسعه بهره‌وری و سیستم‌های جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، مقاله ای با عنوان "استفاده از سناریو نویس آینده پژوهانه و ماتریس عوامل استراتژیک در یک روش ابتکاری جهت تعیین اهداف استراتژیک_مطالعه موردی: مدیریت پسماند شهرداری اصفهان" در " هجدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع" و هم‌چنین مقاله با عنوان "تخمین تناسب ساختار سازمانی در جهت نیل به سودآوری سازمان: مطالعه‌ی موردی" توسط محمد عبائی شوشتری از اعضای این مرکز ارائه و مورد پذیرش نهایی قرار گرفته است. 

در مقاله‌ اول تأکید روی استفاده از سیستم‌های مدیریت استراتژیک نوین در سازمان‌های عمومی است. یکی از مسائل کلیدی در سیستم‌ها و فرآیندهای  مدیریت استراتژیک، تعیین، اولویت‌بندی و انتخاب اهداف اصلی و مهم با توجه به روندهای آینده است.

در فرآیندهای سنتی مدیریت استراتژیک، استفاده از ماتریس‌های تحلیل عوامل خارجی و داخلی مرسوم است اما نقص اصلی این روش‌ها، متکی بر فرض ایستا بودن محیط و قابلیت تعیین آینده‌ مطلوب است. همچنین اعتبار نتایج این روش‌ها وابستگی زیادی به نظرات افراد شرکت کننده در فعالیت تیمی تعیین اهداف دارد.

در این مقاله یک روش ابتکاری با استفاده از تحلیل ماتریس عوامل استراتژیک (عوامل: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و قانونی) جهت شناسایی متغیرهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر و بررسی تغییرات آن‌ها از طریق سناریونویسی آینده‌پژوهانه و استفاده از ماتریس تحلیل اثر متقابل جهت پیش‌بینی وضعیت آینده، به منظور تعیین اهداف استراتژیک سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان پیشنهاد شده است.

در نهایت، اعتماد پذیری روش پیشنهادی از طریق روش دلفی بررسی و کیفیت اهداف خروجی از منظر ذی‌نفعان سازمان از طریق یک نظرسنجی در ابعاد ارتباط با مشکلات اساسی سازمان، میزان نگاه به تغییرات محتمل آینده، پوشش انتظارات طیف وسیعی از ذی‌نفعان، شفافیت و قدرت در توصیف مسائل کلیدی، قابلیت دستیابی، اثر در کاهش ریسک سازمانی و سهولت در ترجمه و به کارگیری، بررسی شده است. نتایج روش دلفی نشان می‌دهد، روش پیشنهادی اعتماد پذیر است.
همچنین نتایج نظرسنجی از ذی‌نفعان، نشان می‌دهد اهداف تعیین شده نسبت به اهداف جاری استراتژیک، کیفیت بالاتری دارند.  

مقاله‌ دوم نیز با موضوع تناسب ساختاری و پیشبرد استراتژی سازمان‌ها در جهت نیل به سودآوری است. سازمان‌ها نیاز دارند به طور مستمر میزان تناسب ساختار خود را سنجش نمایند و در صورت وجود مشکل نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.

این مقاله سعی دارد در شرکت ملی نفت ایران به بررسی وضعیت ساختار سازمانی آن پرداخته و مشخص نماید آیا ساختار برای شرکت مناسب است یاخیر؟

پاسخ به این سوال در نتیجه‌ بررسی وضعیت متغیر‌های ساختاری و محتوایی تعیین کننده‌ ساختار سازمان به دست آمده است. برای بررسی متغیر های ساختاری و محتوایی از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شده است ولی در مواردی که پرسشنامه‌ استاندارد وجود ندارد، پرسشنامه طراحی شده است.
از دیگر روش‌های جمع‌اوری اطلاعات می‌توان مصاحبه و روش دلفی را نام برد که برای تصمیم‌گیری در مورد وضعیت ساختار از آن‌ها استفاده شده است.

در نهایت مشکلات ساختاری از طریق مطالعه‌ اطلاعات به دست‌ آمده و مقایسه با شرکت‌های نفتی پیشرو جهان استخراج شده و راه حل‌هایی برای آن‌ها پیشنهاد می‌‌شود.

کلید واژه ها: معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان


نظر شما :