توسط رییس جمهور انجام گرفت؛

ابلاغ الحاق یک بند به اساسنامه جهاددانشگاهی و تأیید انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنا این نهاد

۰۸ آذر ۱۴۰۱ | ۱۰:۳۷ کد : ۵۱۱۵۵ عمومی تاپ خبر
تعداد بازدید:۸۶
آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده‌واحده «الحاق یک بند به ماده ۵ اساسنامه جهاددانشگاهی و تأیید انتخاب اعضای حقیقی هیأت امناء آن» که در جلسه ۸۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.
ابلاغ الحاق یک بند به اساسنامه جهاددانشگاهی و تأیید انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنا این نهاد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، در ابلاغ آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است: ماده ‌واحده «الحاق یک بند به ماده 5 اساسنامه جهاددانشگاهی و تأیید انتخاب اعضای حقیقی هیأت امناء آن» که در جلسه 873 مورخ 1401/08/24 به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

جهاددانشگاهی
ماده‌واحده «الحاق یک بند به ماده 5 اساسنامه جهاددانشگاهی و تأیید انتخاب اعضای حقیقی هیأت امناء آن»، که در جلسه 873 مورخ 1401/08/24 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 1401/08/21 جهاددانشگاهی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«ماده‌واحده- الحاق یک بند به ماده 5 اساسنامه جهاددانشگاهی (مصوب جلسه 263 مورخ 1370/08/14 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و تأیید انتخاب 3 عضو حقیقی هیأت امناء جهاددانشگاهی، در قالب 2 بند ذیل صورت می‌پذیرد:

1- یک بند جدید تحت عنوان بند 8، به ماده 5 اساسنامه جهاددانشگاهی به شرح ذیل الحاق می‌گردد:

«8- معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور».

2- با استناد به بند 7 ماده 5 اساسنامه جهاددانشگاهی و به‌موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، آقایان حمیدرضا طیبی، عبدالحسین شاهوردی و کیوان مجیدزاده به‌عنوان اعضای حقیقی هیأت امناء جهاددانشگاهی برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند».

 سید ابراهیم رئیسی
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

کلید واژه ها: سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه جهاددانشگاهی


نظر شما :