اجرای طرح مطالعاتی"پدیدار شناسی کشف حجاب دختران دانشجو"

۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | ۰۹:۱۵ کد : ۶۱۲۴۷ فرهنگی تاپ خبر
تعداد بازدید:۱۲۹
طرح مطالعاتی"پدیدار شناسی کشف حجاب دختران دانشجو" توسط دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان اجرایی شد.
اجرای طرح مطالعاتی"پدیدار شناسی کشف حجاب دختران دانشجو"

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، مرحله اول طرح مطالعاتی "پدیدار شناسی کشف حجاب دختران دانشجو" به همت گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان انجام شد.

دکتر غلامرضا قجاوند مدیر گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان اظهار کرد: هدف از اجرای فاز اول طرح مطالعاتی "پدیدار شناسی کشف حجاب دختران دانشجو" شناسایی و طبقه بندی عوامل مؤثر بر کشف حجاب دانشجویان دختر است.

وی با اشاره به اینکه روش تحقیق این طرح، کیفی از نوع پدیدارشناسی و ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق از نوع نیمه ساختار یافته بوده است افزود: مشارکت کنندگان در این مرحله از تحقیق، دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی اصفهان در نیمسال دوم 1401-1402 بوده اند که سابقه کشف حجاب داشته اند. همچنین نمونه گیری به شکل "نمونه گیری گلوله برفی" انجام شد و پس از مصاحبه با 19 دختر دانشجو اطلاعات به اشباع رسید.

مدیر گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان گفت: برای تجزیه و تحلیل اطلاعات این طرح از تکنیک "کلایزی" استفاده شد و ابتدا با پیاده سازی مصاحبه های انجام شده بیش از 700 جمله مهم استخراج گردید که منجر به استخراج بیش از 700 مفهوم معنا دار گردید و نهایتاً با حذف کدهای تکراری و یا غیر مرتبط حدود 600 عامل به عنوان موارد موثر بر کشف حجاب دختران دانشجو شناسایی گردید.

وی ادامه داد: در نهایت عامل استخراج شده در ده گروه شامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی، فردی، اعتقادی، مرتبط با دانشگاه، شغلی، بهداشتی، رسانه و فضای مجازی و خانواده طبقه بندی شدند.

این محقق شناسایی و طبقه بندی راهکارهای مدیریت پدیده کشف حجاب دختران دانشجو را هدف مرحله دوم طرح اعلام کرد و گفت: در مرحله سوم، هم عوامل و هم راهکارهای ارائه شده اولویت بندی خواهند شد. 

شایان ذکر است این طرح مطالعاتی به سفارش معاونت فرهنگی–اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان توسط گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در حال اجراست.

کلید واژه ها: پدیدار شناسی کشف حجاب دختران دانشجو طرح مطالعاتی گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان


نظر شما :