انتصاب سرپرست مرکز خدمات تخصصی مهندسی سیستم ها و توسعه بهره وری

۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | ۰۸:۱۱ کد : ۶۸۱۶۰ پژوهشی
تعداد بازدید:۲۳۲
مهندس غلامرضا کرباسی به عنوان سرپرست مرکز خدمات تخصصی مهندسی سیستم ها و توسعه بهره وری جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان منصوب شد.
انتصاب سرپرست مرکز خدمات تخصصی مهندسی سیستم ها و توسعه بهره وری

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، مهندس غلامرضا کرباسی به عنوان سرپرست مرکز خدمات تخصصی مهندسی سیستم ها و توسعه بهره وری جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان منصوب شد.

مهندس ابوذر پور مدنی رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در حکم انتصاب وی نوشت: با توجه به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی و با عنایت به پیشنهاد معاون محترم پژوهشی واحد و موافقت معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، به مدت یکسال به عنوان سرپرست مرکز خدمات تخصصی مهندسی سیستم ها و توسعه بهره وری جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان منصوب می شوید.

انتظار است با توجه به تمدید یکساله موافقت اصولی مرکز، ضمن ارتباط مؤثر با مراکز علمی و صنعتی در خصوص برنامه ریزی هدفمند جهت ارتقاء جایگاه مرکز اقدام نمائید.

امید است باتوکل بر خداوند متعال در انجام امور محوله موفق باشید.

همچنین وی مراتب تشکر و قدردانی خود را به خاطر تلاش های مهندس محمد عبایی شوشتری در طول مدت تصدی این سمت اعلام کرد.

کلید واژه ها: انتصاب


نظر شما :